Yleisinfoa talojen asukkaille:

 • AUTOPAIKAT
  • Ajantasaiset varauslistat ovat isännöitsijällä. Tarvittaessa saa paperi- tai sähköpostikopion. Maksut maksetaan osakkaan kautta – varausoikeuden osoittamiseksi ja perinnän varmistamiseksi. Autolämmitys on mitoitettu vain lohkolämmitin käyttöön – ei suuritehoisia (2kW) sisätilalämmittimiä eikä sähköautojen lataukseen! Autopaikkalista ei ole ilmoitustaululla turvallisuuden ja yksityisyyden säilyttämisen takia.
 • HALLITUS
  • Hallitus käyttää yhtiökokouksen antamaa edustuksellista valtaa ja päättää/tiedottaa hallituksena toimintakaudellaan asioista hyväksytyn talousarvion puitteissa. Valmistelee isot ja kauaskantoiset asiat yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallituksella on vastuu talon/asumisen terveydestä ja turvallisuudesta sekä siitä, että pelastus- ja turvallisuusjärjestelyt ovat lain vaatimalla tasolla. Hallituksen henkilötiedot saa tarvittaessa isännöitsijältä.
 • HÄTÄNUMERO 112
  • Hätätilanteessa soita aina 112! Poliisin numero on sama 112, jonne voi ilmoittaa myös vakavasta kotirauhan häirinnästä.
 • ISÄNNÖITSIJÄ
  • Vastaa talon juoksevan hallinnon toimivuudesta sekä valvoo, että viranomaisvaatimuksia noudatetaan talossa – veloitusperuste kuukausihinta. Osallistuminen kokouksiin, laadunvalvonta, pyydetyt käynnit, muutostyöt ja kilpailutukset sekä urakoitsijoiden valvonta ja näistä tiedottaminen ovat erillisveloitettavia lisätöitä, jotka eivät yleensä sisälly isännöinnin kuukausiveloituksen sopimushintaan (määritelty talon omassa isännöintisopimuksessa).
 • JÄTEHUOLTO
  • Jätehuolto toimittaa jätteet pois talosta. Veloitusperuste kpl/kk hinta. Rakennus- ja muutostyöjätteet eivät kuulu sopimukseen – talon jätekatokseen/astioihin vain kotitalousjätteet lajiteltuina!
 • KIINTEISTÖHUOLTO
  • Jos taloyhtiössä on kiinteistöhuolto, tekee se talon huolto- ja siivoustyöt. Veloitusperuste on kuukausihinta – huoltoon kuulumattomat korjaukset erillisveloituksella. Ilmoita havaitsemistasi vioista (esim. vesihana ei toimi, WC ei vedä tms.) kiinteistöhuoltoon. Tee ilmoitukset mieluiten kirjallisesti, oikeellisuuden varmistamiseksi. Ylimääräiset oven avaukset ja omat liputukset tilataan ja maksetaan suoraan kiinteistöhuollolle. Erittely/määrittely kiinteistöhuollosta löytyy talon omasta kiinteistöhuoltosopimuksesta sekä taloyhtiön vastuunjakotaulukosta.
 • KUNNOSSAPITOVASTUU
  • Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa hallitsemansa huoneiston sisäosat ja pinnoitteet sekä muut osakkeiden perusteella hallinnassaan olevat tilat. Yhtiö on kunnossapitovastuussa asentamistaan samantasoisista rakenteista. Osakkeenomistajan on ilmoitettava viivytyksettä sellaisesta huoneiston viasta tai puutteesta, jonka korjaaminen taloyhtiön vastuunjakotaulukon mukaan kuuluu yhtiölle muun muassa yhtiön asentamat vesikalusteet ja vesieristeet.
 • MUUTTOILMOITUKSET
  • Tulo- ja lähtöilmoitukset on tehtävä aina isännöitsijälle (mieluiten kirjallisesti) muun muassa taloturvallisuuden, vesi-, autopaikka- ja saunamaksujen valvonnan takia. Muistathan tehdä ilmoituksen myös Postiin/Väestörekisteriin.
 • OHJEITA ASUMISEEN
  • Talossa ei saa häiritä muita asukkaita. Erityisesti kello 23 –7 välillä on vältettävä melua. Tee toistuvista ja vakavista järjestyshäiriöistä kirjallinen häiriöilmoitus isännöitsijälle tai soita poliisille (112), jos ilmenee kotirauhan häirintää. Katso talon omista järjestyssäännöistä lisätietoa ja tarkennusta.
 • PALOVAROITIN
  • Oltava lain mukaan asennettuina ja toimintakuntoisina kaikissa huoneistoissa – vastuu on asukkaalla. Testaa palovaroittimen toiminta vuosittain esimerkiksi aina ennen juhannusta ja joulua.
 • PUHEENJOHTAJA
  • Yleistehtäviin kuuluu huolehtia hallituksen koolle kutsumisesta/kokoontumisesta sekä siitä, että kokousten päätökset kirjataan asianmukaisesti pöytäkirjaan, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja muu hallituksen jäsen tai läsnäollut isännöitsijä.
 • SAUNAVUOROT
  • Jos kiinteistössä on talosauna, ajantasaiset varauslistat ovat isännöitsijällä (tarvittaessa saa paperi- tai sähköpostikopion). Maksut maksetaan osakkaan kautta varaus- ja käyttöoikeuden osoittamiseksi ja perinnän varmistamiseksi. Saunavuorolista ei ole ilmoitustaululla turvallisuuden ja yksityisyyden säilyttämisen takia.
 • TALOSUOJELU
  • Vähintään viiden asuinhuoneiston taloyhtiöiltä edellytetään kirjallinen pelastussuunnitelma, josta hallitus on vastuussa. Hallitus voi nimetä taloon turvallisuusvastaavan, joka laatii pelastussuunnitelman ja pitää sitä ajan tasalla. Turvallisuusvastaavan tehtävä on tehdä talon hallitukselle esityksiä turvallisuuden parantamiseksi sekä saattaa asukkaille tiedoksi pelastus- ja muut turvallisuusjärjestelyt.
 • VAARA
  • Ilmoita mahdollisista vahingoista tai vaarapaikoista viipymättä talon omaan kiinteistönhuoltoon 24/7 päivystysnumeroon jos esimerkiksi lunta tai jäätä on tippumassa. Hengenvaarasta soita heti hätänumeroon 112!
 • VAKUUTUS
  • Voimassa oleva oma laajan turvan sisältävä kotivakuutus on erittäin suositeltavaa olla asukkaalla! Taloyhtiö ei ole vastuussa asukkaiden irtaimistosta.
 • VESIMAKSUT
  • Maksetaan osakkaan kautta oikeuden osoittamiseksi ja perinnän varmistamiseksi.
 • YHTIÖKOKOUS
  • Käyttää taloyhtiössä suurinta valtaa ja päättää muun muassa hallituksen jäsenten valinnasta ja talousarviosta – huomioi oman talon yhtiöjärjestysmääräykset.
Mainokset